Hebrew / English

הנס ויסברוד (1921-2000)

הנס נולד ב-1921 בגרמניה ושנות נעוריו המאוחרות עברו עליו תחת השלטון הנאצי. הוא הורחק מלימודיו בבית הספר התיכון ובסוף נאלץ להיפרד ממשפחתו. בשנת 1938 עלה ארצה בגפו בגיל 17. הוא היה בחור גלמוד ללא משפחה וללא כל מסגרת תומכת כמו "עליית הנוער". הנס היה חייב לנווט את דרכו בכוחות עצמו, בארץ חדשה ללא ידיעת השפה. הוא למד שנה אחת בלבד בבית ספר מקצועי בחיפה.

ביוני 1940 התגייס לחיל האוויר הבריטי כדי להילחם בנאצים, אשר השמידו את כל בני משפחתו.

בשנים 1943-1940 שירת במצרים, בחיל האוויר הבריטי, כחשמלאי מטוסים. בשנת 1943 הצטרף לקורס טייס ברודזיה, במסגרת קבוצה של כעשרים פרחי טייס ישראלים (פלשתינאים בשעתו), ביניהם עזר ויצמן. לאחר מכן הנס נשלח לדרום אפריקה להתאמן כנווט-מפציץ במטוסי הפצצה. אחרי סיום הקורס שירת בטייסת 334 אשר בסיסה היה באיטליה. בתום שירות של שש שנים השתחרר מחיל האוויר הבריטי. ב-1948 הוא הצטרף לחיל האוויר הישראלי ונמנה עם מקימיו. הוא שירת בטייסת 69 במשך כל מלחמת השחרור. אחרי-כן התמנה כאחראי על הפעלת מטוסי הפצצה והובלה בחיל.

במהלך קורס הטייס ברודזיה הוא התיידד עם פרח הטייס עזר ויצמן. כאשר הם חזרו ארצה, היה זה עזר אשר הזמינו להיות בן-בית בבית הוריו בחיפה. בית זה שימש לו לראשונה בית חם ומשפחה, שהייתה כה חסרה לו.

עם סיום שירותו בחיל האוויר בשנת 1950 הצטרף ל"אל-על" ועבד בה במשך שלושים ואחת שנים, בתוך מנהל מסחרי ו-dispatcher. בחו"ל הנס הוצב באנגליה, באוסטריה ובאירן. בשנות ה-60 לא הייתה שגרירות ישראלית רשמית בטהרן, אך השלטון הכיר במעמדה המיוחד של נציגות "אל-על" בראשותו של הנס. אישיותו הבוטחת, האמינה והידידותית הפכה אותו לאישיות מבוקשת, כאשר הוזמן לאירועים רשמיים מטעם השלטון.

בשנת 1963 חזר ארצה ואז התנדב ל"ועד למען החייל" ופעל במסגרתו במשך שלוש שנים. כגמלאי ומתוך אהבתו לצומח, הקדיש חלק מזמנו לטיפוח גן ביתו ופרחיו, שהשיבו לו את אהבתם בפריחתם היפה. כמו כן, חלק ניכר מזמנו הקדיש לסיוע בגידול נכדיו האהובים.

הנס, אשר בימי נעוריו היה ילד גלמוד, ללא משפחה בארץ, העריך מאד את קשרי הידידות אשר טיפח בכל מחוזות עבודתו.

הנס חלה בקדחת הנילוס המערבי. הוא נאבק בה בכל נימי נפשו וכמעט התגבר עליה, אולם מחלה נוראה זו גרמה לסיבוכים במערכות גופו ולאחר ארבעה חודשי סבל וייסורים כבה פתיל חייו.

את גופו ציווה למדע.


© L.W.C